Šablony pro MŠ a ZŠ

Společnost C SYSTEM CZ a.s. patří mezi přední dodavatele a servisní partnery ICT řešení pro školy. Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v rámci DVPP MŠMT. V neposlední řadě pomáháme školám s řízením a administrací evropských projektů.

 • Zkušenosti se školstvím – od roku 2006 máme divizi se zaměřením na dodávku ICT řešení do školství, včetně poskytnutí odborného zaškolení pedagogických pracovníků.
 • Reference – naše řešení již využívá několik stovek škol a vzdělávacích institucí a jejich počet průběžně roste. Máme mnohaleté zkušenosti s realizací školení a konferencí pro školy po celé ČR.
 • Kvalitní zázemí – společnost má vlastní dobře vybavené prostory v osmi lokalitách strategicky rozmístěných po celé ČR, kde je možnost realizovat školení a semináře.
 • Zdroje – disponujeme širokou základnou zkušených odborníků, kteří rozumí problematice projektů ve školství, vzdělávání i ICT.
 • Partneři – jsme partnery pro školství společností Microsoft, HP, Dell, Lenovo, Samsung, Acer, Fujitsu a další. Díky tomu máme k dispozici nejnovější technologie a umíme od partnerů tyto technologie zajistit za dostupných podmínekpro školy.

Projekt „Šablony pro školy“

Realizace projektů je možná od září 2016. Dotace je postavena na podobném principu jako Výzva 56, 57 nebo EU – peníze školám.

Náš přístup v tomto projektu není postaven na poskytnutí odborné pomoci při aktivitách projektu, ale spíše doporučení vhodných šablon, obsahová a věcná stránka, doporučení odborníků sdílení zkušeností s jinými školami apod. K tomu se samozřejmě váže i odborná pomoc s managementem a kompletním administrativním řízením projektu vč. podání žádosti.

Dotace bude orientována na 5 oblastí podpory:

 • Personální podpora ZŠ a MŠ (školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, chůva)
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a MŠ (DVPP, sdílení zkušeností, tandemová výuka, inkluze)
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (prevence logopedických vad individualizace vzdělávání, tematická setkávání, spolupráce s rodiči)
 • Rozvojové aktivity ZŠ (čtenářské kluby, kluby logiky, matematická gramotnost, doučování)
 • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ (tematická setkávání, spolupráce s rodiči)


Poradíme Vám i s nákupem možného vybavení a školních pomůcek v rámci šablon. Jedná o neinvestiční projekt, tzn. lze nakoupit položky s jednotkovou hodnotou max. do 40 tis. Kč vč. DPH, které budou sloužit k naplnění obsahu a cílů projektu.


Více informací k projektu „Šablony pro školy“ je možné najít na portálu MŠMT:


Vybrané celorepublikové projekty

Výzva 1.4 OPVK Šablony pro základní školy a Výzva 1.5 OPVK Šablony pro střední školy

 • Projekt, ve kterém většina škol spatřovala možnost obnovy a dovybavení ICT technologií a pořízení interaktivních tabulí.
 • V rámci tohoto projektu jsme s více než 250 základními školami a více než 100 středními školami spolupracovali na podání projektu a výběru šablon. Dále pak na tvorbě monitorovacích zpráv a zdárném chodu projektu.
 • Z hlediska realizací a dodávek IT řešení jsme se v tomto projektu zařadili jako jeden z největších dodavatelů.

Výzva 51 OPVK Tablety do škol

 • Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů ve využívání dotykových zařízení ve výuce.
 • V projektu se zapojilo 50 partnerských škol. Projektový tým zahrnoval 200 zaměstnanců. V rámci ročního projektu, který měl rozpočet přesahující 60 milionů korun, získali pedagogové ucelený program vzdělávání.
 • Každý z účastníků obdržel konvertibilní tablet a každá zapojená škola byla v projektu částečně nebo zcela pokryta Wi-fi sítí. Veškeré vybavení zapojeným školám po skončení projektu zůstalo.

Výzva 56, 57 OPVK

 • Dva na sebe navazující projekty, díky kterým školy vysílaly žáky a učitele do zahraničí pro rozšíření jazykových znalostí. Dále si mohly v projektech nakoupit knihy pro čtenářské dílny a vybavení pro praktická vyučování.
 • V rámci těchto projektů jsme zajišťovali kompletní správu a administraci projektů pro více než 100 škol. Včetně zajištění povinných výběrových řízení.