Náhradní plnění

Společnost C SYSTEM CZ a.s., jako tradiční zaměstnavatel zdravotně postižených a poskytovatel náhradního plnění, by vás ráda informovala, že od  roku 2012 došlo v problematice náhradního plnění k zásadním legislativním změnám, které neustále platí:

V platnosti stále zůstává:

Dle zákona o zaměstnanosti č. 367 / 2011 Sb. jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).

Pro splnění této povinnosti existují tři možnosti:

  1. zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením
  2. odvést povinný podíl do státního rozpočtu (cca 67,5 tis Kč / osoba ZTP)
  3. náhradní plnění - odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50% zdravotně postižených (ve výši cca 189.000,- Kč /osoba ZTP)

Legislativní úpravou byl v problematice poskytování náhradního plnění zaveden maximální roční limit, pro všechny zaměstnavatele s více než 50% osob se zdravotním postižením, který budou schopni poskytnout za každého svého 1 zaměstnance se zdravotním postižením, v součtu všem svým odběratelům za celý kalendářní rok. Tento zákonný limit byl např. pro rok 2017 nastaven na cca 972.000,- Kč ročně.

Kalkulačka

Skupina společností C SYSTEM CZ a.s. disponuje náhradním plněním v celkové výši v řádech stovek milionů Kč za rok, jsme tedy navzdory předpokládanému obecnému nedostatku kapacity náhradního plnění, připraveni poskytnout náhradní plnění za atraktivních podmínek a bez omezení dle Vašich potřeb. 

Jsme  připraveni na základě jednání se k této službě smluvně zavázat a garantovat Vám potřebné roční plnění.

V případě potřeby tuto informaci jakkoli doplnit či v případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat v našich regionálních centrech, nebo prostřednictvím emailu nahradniplneni@csystem.cz.

Náhradní plnění 2017