Implementační služby

Významnou součástí naší nabídky jsou implementační a instalační služby.Ty mohou být součástí našich dodávek IT zařízení nebo komplexních IT systémů, ale můžeme je nabídnout i samostatně a pomoci tak zákazníkům optimálně využít jejich současnou technologii. Díky našim službám zákazník získá jistotu, že zařízení, použitý software nebo komplexní IT systémy budou pracovat spolehlivě a stabilně.

Instalace zařízení

Námi dodávaná zařízení (počítače, servery, úložiště, tiskárny atd.) můžeme dle přání zákazníka připravit pro okamžité zahájení provozu. Zařízení můžeme nejen dodat k zákazníkovi, ale i zajistit jeho zprovoznění a hladkou integraci do běžného provozu zákazníka.Dodáváme techniku jak v továrním nastavení, tak přizpůsobenou konkrétním požadavkům uživatelů.

Implementace software

Zvláště při dodávkách komplexnějších systémů zákazníci ocení, když jim dodáme softwarové řešení nastavené v souladu s jeho potřebnými provozními podmínkami. Součástí našich implementačních služeb je vstupní analýza, v rámci níž se zákazníkem připravíme, jak bude software pracovat. Následná vlastní implementace např. informačního ERP systému je pak pro zákazníka snadnou a rychlou záležitostí.

Dodávky metalických, optických a bezdrátových sítí

Nabízíme nejen všechny potřebné technické součásti komunikačních sítí, ale můžeme zajistit i jejich celkovou dodávku s instalací. Navrhujeme topologii sítí a potřebné technologie, budujeme infrastrukturu, nastavujeme všechny prvky, provádíme školení obsluhy a následně dle požadavků klientů i zajišťujeme průběžnou údržbu celého řešení. Zákazníci se mohou opřít o dlouholetou zkušenost našich odborníků.

Kontaktujte nás v našich regionálních centrech, řekněte nám, co by Vás zajímalo, a my Vám rádi připravíme zajímavou nabídku.