Financování ICT

Financování firemního IT (IT na splátky, pronájem počítačů, nebo dodávky IT na operativní leasing) je vedle atraktivní nabídky dodávky počítačů, serverů, diskových úložišť a dalších IT produktů důležité hledisko našich zákazníků.

Hlavní možnosti

  • HW na splátky, tedy prodej počítačů na splátky, ale i serverů, datových nebo diskových úložišť nebo síťových prvků na splátky
  • Pronájem počítačů nebo dalších zařízení (formou služby)
  • HW na operativní leasing - počítače, tablety, tiskárny, servery atd.

Získejte výhodu proti konkurenci

Využitím našeho financování jste neustále krůček před konkurencí, dokážete udržet vysoké tempo při současném překotném vývoji informačních technologií (IT).

Více IT za Vaše peníze

S naším financováním IT získáte jasnější plánování rozpočtu a s tím související úspora nákladů, ochrana investic a schopnost rychle reagovat na změny ve financování projektů.

Využití dotačních programů

Společnost C SYSTEM CZ a.s. má bohaté zkušenosti se získáváním dotací pro naše klienty prostřednictvím strukturálních fondů evropské unie, například ICT v podnicích (MPO), nebo Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT). Jsme připraveni se o tyto zkušenosti s Vámi podělit a být Vám nápomocní při získání finanční podpory pro rozvoj IT ve Vaší společnosti.