Financování ICT

Společně s atraktivními nabídkami IT produktů a služeb můžete využívat výhod řešení financování IT.

Výhody proti konkurenci

Využitím našeho financování jste neustále krůček před konkurencí, dokážete udržet vysoké tempo při současném překotném vývoji informačních technologií.

Více za Vaše peníze

Jasnější plánování rozpočtu a s tím související úspora nákladů, ochrana investic a schopnost rychle reagovat na změny ve financování projektů.

Využití dotačních programů

Společnost C SYSTEM CZ a.s. má bohaté zkušenosti se získáváním dotací pro naše klienty prostřednictvím strukturálních fondů evropské unie, například ICT v podnicích (MPO), nebo Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT). Jsme připraveni se o tyto zkušenosti s Vámi podělit a být Vám nápomocní při získání finanční podpory pro rozvoj IT ve Vaší společnosti.