Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Poruba

Název zakázky: Modernizace vybavení základních škol na území MOb Poruba - počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Poruba

Sídlo: Úřad městského obvodu Ostrava -
Poruba, Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava - Poruba

IČ:   00845451

Předmětem zakázky byla dodávka a instalace materiálně - technického vybavení 12 základních škol na území MOb Poruba tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a moderním výukovým metodám. Byla dodána 1 jazyková laboratoř, 9 PC učeben, 15 odborných učeben a 3 poloodborných učeben.


Zakázka sestávala z těchto základních částí:

 • dodávka a instalace výpočetní techniky
 • dodávka a instalace prezentační techniky
 • dodávka a instalace kabeláže
 • dodávka a instalace software
 • dodávka a instalace nábytku
 • stavební části dodávky

Na zakázku byla poskytnuta podpor z Regionálního operačního programu na projekt modernizace vybavení počítačových a odborných učeben. K zakázce se vyjádřil i starosta Poruby Lumír Palyza: „Našim cílem je přizpůsobit prostředí, v němž se děti vzdělávají, potřebám jednadvacátého století. Zájem dětí o informace podávané interaktivní a moderní formou roste, proto věříme, že vytvořením multimediálního prostředí pro výuku podnítíme jejich rozvoj“.

V rámci zakázky byly vybaveny tyto školy Mob Poruba:

 • ZŠ Dětská 915
 • ZŠ J. Šoupala 1609
 • ZŠ Bulharská 1532
 • ZŠ I. Sekaniny 1
 • ZŠ Porubská 831
 • ZŠ Komenského 668
 • ZŠ Porubská 832
 • ZŠ J. Valčíka 4411
 • ZŠ K. Pokorného 1382
 • ZŠ Ukrajinská 1533
 • ZŠ A. Hrdličky 1638
 • ZŠ L. Štúra 1085