ČD - Telematika a.s.

Název zakázky: Virtualizace ve VMware prostředí na HP Blade c7000 Enc. chassis

Název zadavatele: ČD - Telematika a.s.

Sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

IČ:  61459445

Předmětem této zakázky je realizace virtualizačního prostředí na platformě VMware vSphere 4 včetně rozšiřující instalace software Cisco Nexus 1000v a zálohování na bázi produktů Hewlett-Packard:

  • serverová infrastruktura umístěna ve dvou lokalitách cca 100 km vzdálených,
  • HP Blade c7000 Enclosure chassis osazené servery,
  • sdílené úložiště HP EVA,
  • distribuovaný switch Cisco Nexus 1000v vredundantní variantě,
  • VMware Consolidate Backup,
  • virtualizace požadovaných serverů.

V rámci tohoto projektu byla provedena analýza požadavků zákazníka na vysoce dostupné řešení s možností škálovatelnosti i do budoucna a na základě výsledků byl učiněn hardwarový návrh všech komponent systému, softwarového vybavení i výsledná implementace celého řešení. 

Jako koncept byla zvolena virtualizace od firmy VMware, konkrétně VMware vSphere 4 v Enterprise Plus verzích. Tyto nabízí funkcionality jako VMotion, VCB, HA (vysoká dostupnost), DRS (pokročilé sdílení zdrojů), využití host profilů a distribuovaných switchů nebo Storage vMotion.

VMware vSphere 4 je komplexní řešení zahrnující centrální řízení, optimalizaci zdrojů, vysokou dostupnost aplikací a automatizaci provozu. Pokročilé funkce umožnují snížit náklady na konsolidaci a zvýšit provozní efektivitu, flexibilitu a úroveň služeb poskytovaných IT.

Díky Enterprise Plus edici bylo možné využít i produkt firmy Cisco, konkrétně distribuovaný switch Cisco Nexus N1000v, který dále zásadním způsobem rozšiřuje síťové možnosti celého řešení. Umožňuje síťovým administrátorům spravovat virtuální síťové prostředí stejným způsobem a stejnými nástroji tak, jak jsou zvyklí z fyzického prostředí.

Produkty firmy VMware jsou v současnosti technologickou špičkou virtualizačních a konsolidačních řešení.

Celý výpočetní systém byl navržen s ohledem na další možné rozšíření. Serverové (blade) šasi HP BladeSystem c7000 s redundantním midplane a plně redundantním připojení blade serverů. Všechny serverové součásti jsou zdvojeny a připojeny nezávisle. Totéž platí o ostatních součástech serverového šasi. Hustota osazení je 16 serverů na 10U.