Zabezpečený tisk

Navrhneme a dodáme optimální tiskové řešení, které výrazně zlepší ekonomiku ve Vaší firmě. Zabezpečíme Vám všechny činnosti spojené s tiskem materiálů.

Přínosy zabezpečeného tisku

  • Vyšší efektivita práce
  • Předvídatelné nízké provozní náklady
  • Úspora času na provozní správu
  • Vyšší spolehlivost tisku
  • Kvalitnější tiskové výstupy

Dodávka formou služby

Dodáme všechny tiskové součásti do provozu zákazníka, zajišťujeme jejich údržbu a servis i dodávky spotřebního materiálu. Zákazník platí cenu dle počtu vytištěných stran, kdy cena jedné strany je garantována uzavřenou smlouvou, stejně jako reakční doby pro případ potřebných zásahů. Služba zákazníka zbavuje starostí o tisk a zajišťuje přesný předvídatelný přehled o nákladech na tisk.