Optimalizace tisku

Optimalizací tisku rozumíme využití správných tiskových zařízení s ohledem na požadovanou kapacitu v organizační a místní struktuře společnosti.

Pro návrh optimálního tiskového řešení ve firmě provádíme ve spolupráci se zákazníkem tiskovou analýzu. Podklady získáváme prostřednictvím softwarových sond a osobních konzultací.

Analýza tisku zjistí:

  • Stav současného hardwaru
  • Informace o provozních nákladech
  • Kapacitní nároky pracovišť
  • Náklady na servisní zajištění
  • Struktura organizačního začlenění zařízení
  • Situační umístění
  • Procesní nastavení řešení problémů

Návrh tiskového řešení zpravidla obsahuje:

  • Návrh na optimální rozmístění přístrojů
  • Doporučení modelů tiskových zařízení
  • Naznačení procesů péče o provozní správu

Výsledkem návrhu optimalizace tiskového řešení ve firmě je systém, který je úsporný a předvídatelný, se snadno vyčíslitelnými náklady a se standardizovanými procesy. Kvalitní optimalizace může firmě z dlouhodobého pohledu přinést výrazné finanční i časové úspory při zvýšení uživatelského komfortu a kvality výstupních dokumentů.