Datová centra a virtualizace

Dodáváme a vybavujeme datová centra vhodná pro malé a střední společnosti, ale i komplexní složité řešení pro nejnáročnější provozy s nejvyšší mírou zabezpečení. Naše dodávky zahrnují vybavení specializovaného prostoru klimatizacemi, záložními zdroji napájení, stabilními zhášecím zařízeními případně přístupovými, bezpečnostními a kamerovými systémy.

Virtualizace

Nabízíme dodávku virtualizace serverů. Díky ní optimálně využijete výpočetní výkon serverů pro hladký běh firemních aplikací, ale i výrazně snížíte náklady na celkový provoz a údržbu hardwaru. Vedle serverů můžeme dodat i řešení virtualizovaných desktopů.

Standardně využíváme produkty VMware, Microsoft Hyper-V a Proxmox, ale přizpůsobujeme se i konkrétním potřebám zákazníka.