IT bezpečnost a GDPR

IT bezpečnost uložených elektronických dat, řízení přístupu k nim a jejich bezpečného přenosu, je důležitou otázkou všech firem. Týká se to jak fyzické ochrany zařízení s firemními daty proti odcizení, tak softwarové ochrany proti elektronické krádeži nebo proti virům, které by mohly data zničit nebo poškodit.

V oblasti IT bezpečnosti jsme aktivní především v těchto oblastech:

Zvláštní pozornost věnujeme poskytování služeb souvisejících s naplňování nařízení EU: