Zástupci C SYSTEM CZ se zástupci HIMSS na Ministerstvu zdravotnictví ČR

01. 10. 2019

Na začátku září proběhla za účasti zástupců společnosti C SYSTEM CZ schůzka zástupců organizace HIMSS a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Cílem jednání bylo seznámit zástupce HIMSS s aktuální Zástupci C System a HIMSSsituací a plány v oblasti elektronizace zdravotnictví a prodiskutovat případné možnosti využití zahraničních zkušeností v této oblasti.

Za Ministerstvo zdravotnictví se jednání zúčastnil Ing. Martin Zeman, DMS – ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví, Ing. Jiří Borej, CGEIT - hlavní architekt elektronického zdravotnictví, Ing. Vlastimil Černý, MBA, náměstek pro informatiku VFN, Ing. Antonín Hlavinka, náměstek IT FN Olomouc.

HIMSS se o aktivity České republiky v oblasti eHealth velmi seriózně zajímá a jednání se mimo jiných osobně účastnili President/CEO Harold Wolf III a Bruce Steinberg - Executive Vice President HIMSS International.

O HIMSS
The Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) je mezinárodní nezisková organizace, která se věnuje zlepšování zdravotní péče v oblasti kvality, bezpečnosti, nákladové efektivity a dostupnosti prostřednictvím nejlepšího využití informačních technologií a systémů řízení. Byla založena v roce 1961 jako společnost Hospital Management Systems Society. Nyní má centrálu v Chicagu ve státě Illinois. Společnost má více než 68 000 jednotlivých členů, více než 600 firemních členů a více než 400 neziskových organizací (k březnu 2018).