Vzdělávání v nových směrech IT

03. 04. 2016

Vzdělávání v nových směrech IT pro podporu ekonomických a řídících procesů

       EU

V současné době je v naší společnosti realizován projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu. Konkrétně se jedná o prostředky z Operačního programu Investice do rozvoje vzdělávání. Projekt CZ.1.07/3.2.04/02.0031.

 

Projekt se zaměřuje na podporu vzdělávání a informovanosti v oblasti virtualizace IS, ukládání podnikových dat a ekonomické a manažerské informační systémy a nejmodernější poznatky na toto téma. Jeho záměrem je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro zaměstnance společností působící v oblasti informačních technologií.

Cílem je vytvořit dva ucelené vzdělávací programy, jeden zaměřený na nové směry v oblasti virtualizace a ukládání podnikových dat, druhý na ekonomiku a manažerské informační systémy. K splnění tohoto cíle bude vypracován program obsahující pro každou oblast cyklus seminářů (workshopů), s vlastním vzdělávacím materiálem. Vzdělávací programy budou vycházet z potřeb cílové skupiny.

Partnerství vysoké školy a podnikatelského subjektu zaručuje účast zástupců nejvýznamnějších činitelů v dané oblasti vzdělávání, tedy vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce se subjektem z praxe.

 

Společnost C SYSTEM CZ a.s. jako partner projektu, se zabývá komplexním řešením informačních a komunikačních systémů zákazníků na celém území České republiky, tzn. prodejem a servisem výpočetní techniky, dodávkou služeb ve výpočetní technice a informačních technologiích. Společnost se orientuje na rozsáhlé zakázky firem ze všech oblastí v komunikacích, veřejné správě a v privátním sektoru. V oblasti informačních technologií, virtualizace, ukládání dat a MIS je jednou z nejlepších v rámci trhu IT v České Republice. Společnost spolupracuje s nejrenomovanějšími výrobci a s nejmodernějšími technologiemi v oboru. Disponuje certifikovanými odborníky v požadovaných směrech vzdělávání a právě rychlost, pružnost a reakce na nejmodernější trend v IT lze považovat za významný inovativní faktor. V rámci akcí a workshopů partnera projektu bylo zjištěno na základě dotazníků, že odborná veřejnost v oblasti IT má právě o tyto oblasti největší zájem.

Předpokládáme, že zapojení partnera, jako podnikatelského subjektu s širokými možnosti a zkušenostmi ve specifikované problematice, do projektu přinese napojení akademického prostředí na praxi, zmapování potřeb vzdělávání a poptávku ze strany podniků v regionu a posílení základny pracovníků VUT, kteří budou schopni nabyté znalosti a zkušenosti dále předávat studentům denního i kombinovaného studia i zájemcům o další vzdělávání.