Vědí školy jak na evropské nařízení GDPR?

19. 04. 2018

Vzhledem k blížícímu se datu, kdy vstoupí GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) v účinnost, i k stále častějším dotazům ohledně ochrany osobních dat ze strany zákazníků z oblasti školství, uspořádala společnost C SYSTEM CZ, a.s. konferenci pro střední a základní školy zabývající se tímto tématem.
Půldenní seminář s názvem „GDPR – Jak na nové evropské nařízení?“ se uskutečnil 22. března 2018 v Hotelu Svornost v Praze 9. Zúčastnilo se ho více než 40 zástupců středních a základních škol.

GDPR bylo zajímavé téma

Pro účastníky byly připravené aktuální informace týkající se nařízení, v němž Evropský parlament a Rada EU definovala pravidla, kterými se musí nejen školy od 25. května 2018 řídit při uchovávání, zpracovávání a využívání osobních údajů svých zaměstnanců i žáků. Odborníci hovořili kupříkladu o nových povinnostech, které školy čekají, o zákonném zpracování údajů, o životním cyklu osobních údajů, o právu subjektů údajů a na závěr tohoto bloku byla s posluchači diskuze. 

C SYSTEM CZ kromě specialistů na GDPR na seminář pozvala i zástupce z řad výrobců – Eset, Fortinet a Hewlett Packard Enterprise, kteří předvedli své produkty a poradili posluchačům, jak lze jejich řešení implementovat ve školství a jak jim může právě jejich produkt pomoci při plnění nařízení o ochraně osobních údajů.

Dobré ohlasy na konferenci, jak ze strany účastníků, tak ze strany řečníků, potvrdily, že seminář byl pro všechny zúčastněné přínosný a že se pořadatelům během programu podařilo odpovědět na řadu otázek týkajících se velmi aktuálního tématu GDPR.