Úspěšné dokončení projektu Tablety do škol!

17. 08. 2015

Projekt „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání", do kterého se zapojilo více než 50 škol, se zaměřil na pedagogy a vedoucí pracovníky základních i středních škol. Cílem byla kvalitní pomoc při zapojování ICT do výuky ve školách, zvýšení dovednosti pedagogických pracovníků škol při využívání dotykových zařízení ve vzdělávacím procesu.  A to vždy s respektem k jejich individuálním požadavkům, při současném využití jejich a našich zkušeností.

 

Vlastní řešení probíhalo v několika fázích.

V první fázi projektu jsme realizovali semináře na prohloubení znalostí o práci se stávajícími technologiemi, seznámení se s novými dotykovými zařízeními a rejstříkem programů, které lze využít pro práci s nimi.
Následovala druhá fáze v podobě školení k problematice veřejných zakázek, individuální podpoře pedagogů v oblasti ICT a cloudu jako nástroji pro vzdělávání.
Ve třetí a podlední fázi bylo vytvořeno cloudové prostření na školách s následnou podporou.

Projekt se v číslech může pochlubit 888 zapojenými pedagogy, 935 dotykovými zařízeními a také 34 školami s nově implentovaným coloudovým prostředím.