Technologický seminář s HP Enterprise

Technoligický seminář s HPE

15. 09. 2016
Dne 8. 9. 2016 proběhl v prostorách hotelu Annín technologiský seminář s reprezentanty společnosti HP Enterprise. Prezentovali Jiří Zeman, Luděk Jirák a Martin Bureš a to na témata stále aktuální. Novinky v oblastech serverů a storage. Od ranních hodin probíhaly přednášky, při kterých byly nejen představeny novinky, ale také byl vyhrazen prostor pro konzultaci aktuálních problémů ohledně této problematiky a sdílení poznatků v rámci specializového kolektivu.