Středoevropská zdravotnická konference 2016

Zdravotnická konference 2016

16. 06. 2016

V pondělí 13. 6. 2016 proběhla v pražském ERBIA CONGRESS CENTRU Středoevropská zdravotnická konference s názvem „Lepší zdravotní péče? Propojená péče. „Konference se zúčastnili představitelé celosvětové organizace HIMSS, koordinátoři Národní strategie elektronického zdravotnictví amnoho dalších.

Po krátkém úvodním slovu Martina Zubka ze společnosti InterSystems. Odstartoval první blok přednášek MUDr. Jiří Běhounel, hejtman kraje Vysočina a poslanec poslanecké sněmovny PČR s prezentací na téma eHealth – rozvoj a propojení českého zdravotnictví. Jako další představil Daniel Vavřina z Healthcare Institute „Potenciál elektronizace českého zdravotnictví“. Následovala přednáška Paula Gabsheida, víceprezidenta pro strategiské plánování InterSystems: „Lepší zdravotní péče? Propojená péče.“ Jako poslední v prvním bloku přednášek byl Stephen Lieber, CEO a Zakladatel organizace HIMSS, který představil technologie a data jako hlavní pohon pokroku ke Kvalitní zdravotní péči.

Po krátké kávové přednášce pokračovali Jiří Borej a Martin Zeman, koordinátoři Národní strategie elektronického zdravotnictví, představením rozpracovaného návrhu Národní strategie rozvoje eHealth. Poslední přednášku před obědovou pauzou měl v režii MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, předseda národního fóra pro eHealth, ve které představil eHealth z pohledu jednotlivých zainteresovaných stran a snažil se odpovědět na otázku eHealth – PROČ ne?

První odpolední přednášku měl na starosti Hakan Nordgren, Sr. Clinical Advisor InterSystems Švédsko, který se zabýval otázkou: „Elektronický zdravotní záznam, a jak dále?“ Jako zástupce fakultních nemocnic letos představil ředitel Fakultní nemocnice Hradec králové, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., momentální situaci eHealth a fakultních nemocnice: kde se nacházíme a kde bychom měli být. Před další kávovou přednáškou přednášel MUDr. Roman Houska ze Sdružení praktických lékařů ČR o eHealth v ordinaci praktického lékaře a dosavadní řešení elektronické výměny pacientských dat.

O poslední přednášku se postaral Aleš Kučera, expert na eGovernment, který přednesl možnosti využití sdílených služeb eGovernmentu pro eHealth. Následovala panelová diskuze o zdravotních systémech a využití klinikých dat.

Středoevropská zdravotnická konference