Školící a vývojová a.s. s novým IT vybavením

15. 02. 2016

Grafická pracoviště

C SYSTEM CZ úspěšně dokončila dodávku vybavení školicího střediska společnosti Školící a vývojová a.s. v Českých Budějovicích. V nových prostorách našeho zákazníka tak budou moci lektoři, zaměstnanci i studující pracovat a vzdělávat se za pomoci nové moderní výpočetní techniky.

Úspěšní ve výběrovém řízení

Práce na realizaci této dodávky začala již v létě loňského roku, kdy zákazník vyhlásil veřejné výběrové řízení na dodávku souboru HW a SW vybavení. Tu se rozhodl spolufinancovat za účasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Připravit vítěznou nabídku, kdy jediným hodnotícím kritériem byla výhodná cena, nebylo vůbec jednoduché, protože společnost Školící a vývojová poptávala široké spektrum zařízení, softwaru a instalačních Učebnaslužeb. Specialistům C SYSTEM CZ se to ale podařilo a práce na dodávce vítězného řešení mohla dle požadavku zákazníka na podzim začít.

Spektrum IT techniky

Součástí našeho řešení byla dodávka několik typů notebooků, kancelářských počítačů i počítačů pro práci s CAD dokumenty. Jako periférie byly využity laserové tiskárny, multifunkční kopírovací stroje, kreslící ploter a skenery pro skenování grafiky i OCR snímání dokumentů. Jak je z ilustračních fotografií vidět, v učebnách byly instalovány videoprojektory, promítací plátna, moderní interaktivní tabule i LED televizory, které dohromady usnadní přednášejícím i žákům výuku. Všechny počítače byly vybaveny potřebným kancelářským softwarem a náročnější stanice i grafickým softwarem. Celé řešení bylo doplněno i značkovým serverem, řadou síťových komponent a Prostorydalším drobným příslušenstvím. Při zakázce C SYSTEM CZ uplatnil svou širokou znalost IT techniky a jejích výrobců a distributorů. Celé řešení tak jeho pracovníci skombinovali od výrobců, jako jsou HP, ASUS, Lenovo, Samsung, Microsoft, Adobe, Konica Minolta, Epson, CISCO, Zyxel a řady dalších.

Splnili, co slíbili

Instalace dodávky proběhla v nových prostorách akciové společnosti Školící a vývojová v Českých Budějovicích přesně dle jejích požadavků. Od podepsání závazné smlouvy po úspěšné předání zákazníkovi tak uplynuly pouhé necelé dva měsíce. Dnes tak můžeme konstatovat, že jsme hrdi na to, že i přes složitost a rozsah požadavků jsme dokázali beze zbytku splnit podmínky, ke kterým jsme se na počátku zavázali, jak je ostatně naší snahou při realizaci zakázek pro všechny naše zákazníky.Nová budova