Pomáháme ve zdravotnictví

24. 11. 2021

Pomáháme v oblastech, které to potřebují, a oblast zdravotnictví a podpora vzdělávání a růstu špičkových odborníků ve zdravotnictví mezi ně určitě patří. Společnost C SYSTEM CZ se proto rozhodla věnovat Nadačnímu fondu Krajské zdravotní 200 tisíc korun.
„Děkujeme společnosti C SYSTEM CZ za tento dar. Jedná se začátek dlouhodobé spolupráce, která bude jistě přínosná pro obě strany,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA. Jak je uvedeno v tiskové zprávě nadace.
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., je největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice. Jednou z jeho hlavních činností je podpora budoucích zdravotnických pracovníků formou stipendia určeného pro financování nákladů vzniklých v souvislosti s prezenčním studiem.

Dar C SYSTEM CZ pro Nadační fond Krajskou zdravotní

obr. Tisková zpráva Krajské zdravotní, a.s. z 23.11.2021