Otevíráme české eHealth zahraničním zkušenostem a standardům

17. 06. 2019
Specialisté na zdravotnickou informatiku z celé Evropy se v uplynulém týdnu sešli na dvou významných konferencích. Výroční HIMSS & Health 2.0 European Conference v Helsinkách a konference „Řízení kvality zdravotní péče a mezinárodní standardy“ v Petrohradě.
 
otevíráme české eHealth
Organizace HIMSS, pořadatel helsinské konference, usiluje o optimalizaci zdravotních úkolů a výsledků péče díky rozvoji informačních technologií ve zdravotnictví. Zkušenosti HIMSS a implementace jejích adopčních modelů zefektivňují a zkvalitňují elektronizaci zdravotnictví, stejně jako zdravotnictví samotné. Společnost C SYSTEM CZ podporuje maximální využití existujících zahraničních zkušeností a je jedním z ambasadorů mezinárodních standardů, které jsou jedinou cestou ke skutečnému zavedení všeobecně prospěšného elektronického zdravotnictví.
 
Aktivní účastí, zahrnující také prezentace Kateřiny Prettner a Jana Hlaváčka o možnostech implementace standardů v prostředí českého zdravotnictví, se nám podařilo vzbudit zájem o aktuální vývoj v elektronizaci zdravotnictví v ČR u vrcholového managementu HIMMS v čele s CEO Harold F. Wolfem III. Všichni nabídli své zkušenosti a rádi přijali naše pozvání do České republiky.