Zabezpečení firemního IT od ESET

11. 09. 2018
Zabezpečení firemního IT prostředí je jednou z priorit všech zodpovědných moderních firem i podnikatelů. V tomto směru pracovníci C SYSTEM CZ vzdělávají své zákazníky a nabízejí jim různá vhodná bezpečnostní řešení. Předcházení bezpečnostním incidentům umožňují i produkty a služby od společnosti ESET Software, které lze zvláště ve firemním prostředí flexibilně nasadit bez ohledu na velikost či zaměření podnikání firmy.
Je potěšující, že společnost ESET Software spol. s r.o. vyhlásila jako svého nejlepšího partnera v prodeji nových licencí právě C SYSTEM CZ.Diplom ESET