LOGmanager je o přehlednosti IT a bezpečnosti

03. 07. 2017

Opět něco nového! Společnost C SYSTEM CZ rozšířila portfolio nabízených produktů o dodávky a implementace systému LOGmanager. Jedná se o řešení pro centralizovanou správu eventů a logů z bezpečnostních zařízení, operačních systémů, aplikačního software i aktivních síťových prvků.
O řešení pro správu logů se pracovníci C SYSTEM CZ zajímali od loňského roku. Vybrali LOGmanager, protože to je moderní IT technologie, která díky kombinaci hardwaru a softwaru firmám výrazně usnadňuje starost o infrastrukturu a zvyšuje bezpečnost provozu informačních technologií.

Data z logů v jednom místěData z různých zařízení

Dle výrobce systému je podstatou LOGmanageru sběr všech relevantních eventů a logů organizace a jejich ukládání. Umožňuje prohledávat enormní množství dat v reálném čase. Výstupy prohledávaní jsou prezentovány v textové i grafické podobě s vysokou mírou interakce vzhledem k nalezeným datům. Systém umožňuje dlouhodobě ukládat data v nezpochybnitelné podobě pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analýzu a bezpečnostní audity.

LOGmanager není jen pro bezpečnostní nebo provozní oddělení IT. Velkým přínosem je i pro operační a provozní úseky, které mohou snadnou interakcí proti databázi událostí nalézt například podstatu nefunkčnosti systému, identifikovat možné závady a rychle dohledat události popisující příčinu konkrétního problému, ztráty dat nebo výpadku komunikace.
LOGmanager navíc pomáhá firmám splnit požadavky dané zákonem o kybernetické bezpečnosti a evropskou směrnicí označovanou jako GDPR (General Data Protection Regulation).

Kompetence potvrzena

Společnost C SYSTEM CZ úzce spolupracuje s vývojáři systému LOGmanager a splnila všechny podmínky, aby se stala „LOGmanager Certified Partnerem“. Má vlastní proškolené specialisty, kteří jsou schopni implementovat LOGmanager dle požadavků přímo do IT infrastruktury zákazníka.

Nízká cena, rychlé zprovoznění

Zájem zákazníků, kteří se dosud s novým řešením seznámili, je vysoký. Zajímavé jsou pro ně funkcionality systému, možnost rychlé implementace v řádech dnů až hodin, ale i nízké náklady na pořízení ve srovnání s jinými, často komplikovanými, možnostmi. Odborníky C SYSTEM CZ to utvrzuje v přesvědčení, že LOGmanager opravdu přináší do IT něco nového.