ISO 9001:2016 splněno

14. 04. 2021

Certifikační orgán CERTLINE v letošním březnu v Brně dokončil analýzu procesů ve společnosti C SYSTEM CZ a.s. Jednalo se o důležitou prověrku systému managementu kvality, procesů, pravomocí a odpovědnosti, resp. celkové průhlednosti fungování firmy. C SYSTEM CZ a.s. vše zvládl na jedničku a výsledkem toho je, že certifikační orgán firmě vydal certifikát potvrzující zavedení a shodu systému managementu kvality platný až do roku 2024.

Pro zákazníky je certifikát doložením profesionality a kvality služeb, které mohou od C SYSTEM CZ a.s. očekávat.

Certifikát ISO 9001:2016 C SYSTEM CZ