Kurz vývoje aplikací na platformě InterSystems

10. 10. 2016

Ve dnech 5. - 19. září 2016 proběhlo na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně "školení vývoje aplikací v Cashé", jehož završením byla mezinárodní soutěž Hacathon 2016 (12. - 13. září 2016). V této soutěži mělí účastníci 24 hodin na prokázání znalostí nástrojů a technik v rámci vývojového prostředí Caché v rámci vypracování projektů, které 3 členné týmy dostaly.

Na školení byli účastníci seznámeni se základní architekturou a programováním v Caché, s tzv. globály pro ukládání dat, třídami, možnými vztahy mezi nimi, streamy, SQL přístupem, indexy, laděním a unit testováním. V závěru školení byly probírány pokročilejší možnosti Caché, které zahrnují vývoj webových aplikací využívaných REST, vytváření BI řešení pomocí komponentů DeepSee a také základy nadstavbové integrační platformy Ensemble. Každé oblasti byly kromě výkladu věnovány i praktická cvičení.

Soutěže hackathon se zúčastnili 4 týmy a jejich úkolem bylo zpracovat a vytvořit aplikace na základě konkrétních zadání v souladu s praktickými úkoly vytvořenými na základě situace na trhu nebo na základě požadavků softwarových celků. Vítězný tým zvládl v časovém limitu 24 hodin naprogramovat plnohodnotnou aplikaci pro práci s EET z mobilního zařízení včetně připojení na zdrojové databázi Ministerstva financí ČR.

Školení spolu s následnou soutěží byly organizovány společnostmi InterSystems a C SYSTEM a.s. a celé probíhalo v prostorách Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Lektorem byl Nikita Savchenko, technické zázemí bylo pod záštitou Ladislava Orobinec a Ondřeje Hoferka a o organizaci se starali Iveta Přidalová a Simona Megová.