ADOBE - Licence pro školství

27. 09. 2019

Školní licence softwaru od Adobe (EDU) mohou nakupovat všechny typy státních a soukromých škol, které nabízejí minimálně dvouleté denní studium a jsou registrované u ministerstva školství. V rámci některých licenčních programů mohou EDU licence nakupovat i neziskové organizace.
Poradit s ADOBE licencemi i licence dodat Vám mohou pracovníci C SYSTEM CZ. Níže jsou uvedeny základní informace k nárokům pro vzdělávací instituce.


Pro bližší informace prosím kontaktujte info@csystem.cz .


Podmínky vzniku nároku pro vzdělávací instituce

Nárok na nákup licencí produktů Adobe se slevou mají jen dále uvedené typy institucí:
 • Akreditovaná veřejná nebo soukromá základní nebo střední škola, která zajišťuje řádnou prezenční výuku pro třídy nebo školní okrsky pro tyto typy škol;
 • akreditovaná státní nebo soukromá univerzita nebo vyšší škola (včetně vyšší střední školy, pomaturitního studia a vyšších odborných škol), která uděluje tituly vyžadující nejméně dva roky řádného denního studia;
 • školní správní kanceláře nebo vzdělávací rady;
 • domácí školy schválené společností Adobe;
 • státní školy na území USA nebo Kanady;
 • jednotlivě jmenované vzdělávací subjekty schválené společností Adobe;
 • nemocnice v USA, pokud jsou v úplném vlastnictví vzdělávací instituce v tom smyslu, že je instituce výhradním vlastníkem nemocnice a jedinou entitou, která vzdělávací instituce provozuje;
 • vyšší vzdělávací výzkumné laboratoře, které jsou veřejnými institucemi a jsou uznávány americkým ministerstvem školství nebo kanadským ministerstvem vzdělávání pro jednotlivé provincie, vyučují studenty a mohou poskytnout kopii interních směrnic, které uvádějí vztah s danou univerzitou.

Ostatní příklady podmínek nároku, které jsou průběžně aktuálně zveřejňovány na webu společnosti Adobe.

Jaké jsou nezpůsobilé instituce pro nákup zvýhodněných licencí?

Následující typy institucí nárok na zvýhodněný nákup nemají:

 • Školy a náboženské organizace bez akreditace;
 • muzea;
 • církve;
 • knihovny;
 • nemocnice v Kanadě;
 • školicí centra nebo školy udělující certifikáty za kurzy typu počítačové vzdělávání, včetně, ale nejen dále uvedené: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers,
 • vojenské školy, které neudělují akademické tituly;
 • výzkumné laboratoře neuznávané americkým ministerstvem školství nebo kanadskými ministerstvy vzdělávání pro jednotlivé provincie, například instituce uznávané americkým ministerstvem obrany, americkým ministerstvem pro energie nebo kanadskou národní radou pro výzkum. Nárok dále nemají laboratoře v USA definované jako centra výzkumu a vývoje financované z federálních zdrojů (FFRDC) a univerzitní přidružená výzkumná centra (UARC). Jedná se například o tyto instituce: Národní laboratoř Los Alamos, Národní laboratoř Sandia a Národní laboratoř Lawrence Livermora.

  Další příklady institucí, na které se nevztahuje nárok na nákup zvýhodněných licencí, uvádí společnost Adobe příležitostně na svých webových stránkách.

Doklad o splnění podmínek

Společnost Adobe od prodejců vyžaduje, aby oprávněnost vzdělávacích institucí ověřili podle následujících zásad. Tato informace je součástí podepsané smlouvy uzavřené mezi společností Adobe a prodejcem. U nákupů prostřednictvím obchodu pro vzdělávací instituce společnost Adobe také vyžaduje identifikaci.

Co je Školní multilicence Adobe pro K-12?

Školní multilicence K-12 poskytuje vzdělávacím institucím přístup k novým verzím a aktualizacím produktů Adobe na dané období. Umožňuje nainstalovat nejaktuálnější verzi sady Creative Cloud již od 25 počítačů, které jsou majetkem školy nebo které má škola v pronájmu, bez ohledu na počet zapsaných studentů.
Společnost Adobe nabízí základním a středním školám (K-12) výrazné úspory při hromadných nákupech počítačových aplikací sady Creative Cloud.


Kdo je oprávněn pořídit si školní 25+ multilicenci?

Oprávnění pořídit si školní 25+ licenci mají:

 • Základní školy
 • Střední školy, střední odborné školy a odborná učiliště, gymnázia (bez podmínky zaměření) – soukromé i státní, které poskytují minimálně dvouleté denní studium (prezenční). VOŠ pouze v případě, že se jedná o jeden subjekt, zahrnující zároveň i střední školu.
 • Školy akreditované Ministerstvem školství (za podmínek v předchozích bodech).

POZOR!!! Pro vysoké školy a univerzity nejsou celoškolské licence nabízeny.

Co obsahuje instalace?

Instalace zahrnuje více než 16 desktopových aplikací Adobe pro grafiku, web a video, mimo jiné programy:

 • Adobe Photoshop,
 • Illustrator,
 • InDesign,
 • Acrobat,
 • Lightroom,
 • Animate (dříve Flash),
 • Dreamweaver,
 • Premiere Pro,
 • AfterEffects,
 • Audition atd.

Kompletní seznam aplikací v rámci Creative. Instalace neobsahuje žádné on-line služby ani aplikace pro mobilní zařízení.
K dispozici máte instalace pro platformy Windows i Apple Mac.
U vybraných programů (např. Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Dreamweaver, Flash) je možné nainstalovat českou jazykovou verzi.
Instalační balíček si vytváříte sami, není tedy nutné na školní počítače instalovat všechny aplikace.

Jaké je časové omezení licencí?

 • Licence produktu Adobe Creative Cloud (ACC) se dodávají pouze jako časově omezené. Školy mohou zakoupit licence na období od 1 do max. 4 let.
 • Cena za nákup licencí ACC na více let je jen prostým násobkem ceny za jeden rok.

Pozn. Časově neomezené licence již delší dobu nejsou v nabídce Adobe. Rovněž již nejsou k dispozici staré verze produkty typu CS3-CS6 (Adobe vždy prodává jen aktuální verze).

Co multilicence pro více než 25 počítačů?

Základní multilicenční sada obsahuje licence pro instalaci na 25 počítačích. Je samozřejmě možné v případě potřeby další licence dokupovat, vždy však minimálně 25 licencí.

Multilicence pro více než 500 počítačů (Creative Cloud K-12 Enterprise Site Named License 500+)

Varianta školní multilicence pro základní a střední školy (K-12 500+ NAMED Multilicense) určená studentům, učitelům a pracovníkům školy pro jmenovité přidělení licencí. Umožňuje osobám s přidělenou licencí využívat aplikace Adobe jak při výuce, tak i na domácí přípravu a to včetně doplňkových mobilních aplikací a online služeb.
K dispozici je formou sady Adobe Creative Cloud pro počet od 500 licencí výše.

Instalace na soukromé počítače studentů či učitelů

Škola může licence Adobe pořízené v rámci K12 multilicence nainstalovat nejenom na počítače v učebnách, ale také na soukromé počítače svých studentů či učitelů!
POZOR!!! Podmínkou je samozřejmě použití jen výhradně pro nekomerční účely.

Informace ohledně aktuálně platné nabídky Adobe licencí a jejich podmínek naleznete na stránkách https://www.adobe.com/cz/. Další informace naleznete také na stránce o Adobe licencích.