Financování ICT

Výhody financování jsou větší než dříve. Pro každou společnost je prioritou snižování nákladů, jasné rozpočtové plánování, finanční flexibilita a ochrana investic. Velkou změnou, která IT ovlivňuje, se stal způsob, jakým se za tyto služby platí. Společně s atraktivními nabídkami můžete zcela využívat všech výhod našeho e-Business řešení.

Výhody proti konkurenci

Využitím našeho financování jste neustále krůček před konkurencí, dokážete udržet vysoké tempo při současném překotném vývoji informačních technologií.

Výhody e-Business

e-Business nemění nijak zásadně základní obchodní vztahy, ale díky tomuto řešení se mění způsoby, kterými jsou obchodní vztahy realizovány. Pomocí e-Business nabízíme zlepšení podnikových procesů či kvality služeb pro Vás nebo pro Vaše zákazníky. Nevhodné využití elektronického podnikání může mít za následek negativum v podobě velkých nákladů na některé nevhodně zvolené řešení.

Více za Vaše peníze

Jasnější plánování rozpočtu a s tím související úspora nákladů, ochrana investic a schopnost rychle reagovat na změny ve financování projektů.

Využití dotačních programů

Společnost C SYSTEM CZ a.s. má bohaté zkušenosti se získáváním dotací pro naše klienty prostřednictvím strukturálních fondů evropské unie, například ICT v podnicích (MPO), nebo Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT). Jsme připraveni se o tyto zkušenosti s Vámi podělit a být Vám nápomocní při získání finanční podpory pro rozvoj IT ve Vaší společnosti.